2021 Lize

2021

Lize heeft een doodgeboren kitten gekregen. 1.
Heel naar voor haar dat zij zo lang in de opvang moest blijven en dit de uitkomst was.

Al snel daarna is zij gesteriliseerd en daarna naar het asiel gegaan om daar haar plaatsingskansen te vergroten.

Zij is geplaatst en haar nieuwe baasje heeft later nog contact met ons gezocht en gemeld dat het heel goed met Lize gaat. Lize krijgt alle tijd om zich daar thuis te gaan voelen en zichzelf verder te ontwikkelen.
Heel mooi bericht waar we erg blij mee waren.
Alle goed LizeĀ 😘

Zondag, 8 augustus 2021

Lize komt van de camping in Strijen. Hier liep zij al een poos rond maar nu zijn er een paar poesjes gelijkertijd gevangen om te laten 'helpen' en indien mogelijk te herplaatsen.

Lize heeft een slecht oogje waar zij aan geholpen moet worden. Bij het bezoek aan de dierenarts is ook een echo gemaakt waaruit bleek dat zij zwanger is.

Inmiddels is dat al een aantal weken geleden en Lize is hier gekomen om haar nestje te krijgen maar er gebeurt vooralsnog niets. Dinsdag gaat zij weer naar de dierenarts om de situatie nogmaals te laten beoordelen.